Jak to vidím do budoucna?

183744576_506808877433104_53573690386699

Skoro dvě dekády každodenní práce v komunální politice mě naučily, že politik nemá přemýšlet o tom, čím by lidem „vylepšil“ život, ale čím by jim ho usnadnil. Těžkostí totiž naše republika klade před každého občana víc než dost, stát mnohem více věcí komplikuje, než ulehčuje. A ti, kdo chtějí různě „vylepšovat“ společnost, ji nakonec ještě víc zatopí dalším byrokratickým plevelem.

Jako své poslání tedy vidím cestu k maximálnímu zjednodušení a zefektivnění státu. Jak na to?


Začal bych důslednou inventurou našich zákonů. Mým cílem je bez náhrady rušit všechna přebytečná nařízení. Budu navrhovat ke zrušení vše, co je dnes v českém právu zbytečné nebo to už přestalo dávat smysl. A toho je dost!


Troufám si říct, že rozumím fungování veřejné správy.  Mám dlouholeté zkušenosti z krajské i komunální politiky. Dobře vím, co komplikuje život občanům, co svazuje aktivity a možnosti obcí i co brzdí všechny dobré myšlenky a nápady. Byrokracie, nepružný stát, a hloupá centralizace v řadě věcí, které by se daleko smysluplněji rozhodovaly v místě. V oblasti podnikání jsme v Evropě známí tím, že zde všechno trvá a je málo předvídatelně. To prostě nejde. Bujení paragrafů, nové a nové tiskopisy, nové přepážky v nových úřadech, to je nemoc, která z našeho státu ve světě dělá beznohého mezi sprintery.


S rušením nepotřebných zákonů a zbytné byrokracie chci současně trvale působit na zeštíhlování veřejné správy. Každý, kdo schvaluje různé nové normy, by si měl nejdřív představit, kolik nových úředníků kvůli tomu někde přijmou a kolik dalších formulářů vyplní a front u přepážek vystojí občan. Méně zbytečných zákonů rovná se méně formulářů, méně přepážek i méně úředníků. Další a další předpisy si vynucují při přeneseném výkonu státní správy nové úředníky v obcích. Města ani kraje o ně nestojí, ale stát jim je doslova vnucuje. To musí skončit, naopak musíme nastartovat opačný proces.


Myslím si že můžu pomoci našemu regionu. Zrychlení a zjednodušení potřebuje doprava. Budu bojovat za zásadní urychlení výstavby rychlostního napojení našeho kraje na zbytek státu a na severu i k našim sousedům v Polsku. Budu podporovat nová řešení dopravní infrastruktury uvnitř našeho kraje. Silniční propojení Jesenicka s krajskou metropolí přece nemůže trvat hodinu a půl! Podpořím pokračování výstavby dálnice u Přerova. Velmi důrazně budu tlačit na stavbu východní tangenty, která zjednoduší tranzit kolem Olomouce a ulehčí dopravě uvnitř města.


Budu maximálně podporovat sport na všech úrovních. Chci nastavit pevná pravidla pro konzistentní podporu amatérského i profesionálního sportu obecně. Budu prosazovat systém víceletého financování. Financování sportovních organizací musí mít pevná pravidla, aby pak mohly pracovat s dlouhodobou strategií a vizí. Každoroční zoufalé shánění podpory je nedůstojné a ničí sport.


Podpořím daňové zvýhodnění těch zaměstnavatelů, kteří budou svým zaměstnancům umožňovat sportovní vyžití. Pohyb patří ke kvalitnímu životu.
Kandiduji proto, abych zúročil všechno, co jsem zjistil a naučil se za léta v komunální politice. Česká republika rozhodně stojí za to, abychom se jí pokusili vrátit zdraví a dobrou kondici.