Jaké mám priority pro Olomoucký kraj?

1.

Chci prosadit stavbu nekonečně dlouho odkládané východní tangenty Olomouce.

Nedokončená a zanedbaná dopravní infrastruktura je to, co výrazně omezuje rozvoj našeho kraje. 
Dohlédneme na to, aby se stavba D1 a D35 konečně pořádně pohnula. Podpoříme rychlejší propojení Zábřehu s Šumperkem a lepší spojení jihu se severem kraje. 

2.

Zdravotní péče musí být v celém kraji na nejlepší možné úrovni! 

Podpoříme systémově udržení mladých kvalitních lékařů v regionu. 
Zajistíme další rozvoj telemedicíny a jejího uplatnění v sociálních službách v našem kraji. Každý člověk by měl mít svého „digitálního doktora".

3.

Hodlám zajistit rychlé dokončení protipovodňových opatření. 

Nedovolíme opakování pohrom z minulých dekád. Nejde jen o stavbu hrází a prohlubování koryt toků, ale i o potřebné úpravy v krajině.
Nenecháme potichu vyšumět hanebné otrávení řeky Bečvy. Zajistíme došetření příčin této ekologické pohromy a podpoříme opětovné ozdravení a zarybnění řeky.
 

4.

Podpořím péči a obnovu kulturního dědictví našeho kraje

Bohatství Olomouckého kraje spočívá ve velkém kulturním dědictví. Dohlédneme na pořádnou péči a obnovu slavných i méně známých kulturních památek a současně s tím se zaměříme i na rozvoj cestovního ruchu. 
Pomůžeme projektu Arcibiskupské cyklostezky mezi Olomoucí a Kroměříží. Iniciujeme využití potenciálu Plumlova, Chudobína, Svatého Kopečka a dalších přirozených turistických cílů.

5.

Podpořím dokončení modernizace železniční sítě, ale také zachování nádražních budov

Prosadíme modernizaci prostějovského nádraží či elektrizaci frekventované trati Uničov - Šumperk. 
Vedle modernizace ale nedopustíme ani mizení kvalitní železniční architektury - podpoříme zachování historických nádražních budov a jejich nové využití.